OSNOVNE INFORMACIJE O OBRADI I ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA 

Odgovoran: Pre-line d.o.o., Buzinski prilaz 21, 10010 Zagreb, OIB 80376739056

Namjena:  slanje informacija o našim proizvodima i uslugama, na osnovi Vašeg upita.

Legalnost: na osnovi Vaše privole.

Primatelj: ne prenosimo Vaše podatke trećim osobama, osim pravnih i zakonskih iznimaka.

Prava: imate pravo povući danu privolu u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično. Osim toga imate pravo na ispravak, pravo brisanja (“pravo na zaborav”), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka te pravo na prigovor. Ako imate bilo kakvih pitanja vezanih uz izjavu o zaštiti privatnosti molimo Vas da nas kontaktirate na e-mail: info.hr@vitalplusactive.com.

Dodatne informacije: www.vitalplusactive.com/hr