92901, DUNAJSKÁ STREDA, VEĽKOBLAHOVSKÁ ULICA 1002/45.