LEKÁREŇ SV. MARTINA LIPANY

082 71, LIPANY, NÁMESTIE SV. MARTINA 11

082 71, LIPANY, NÁMESTIE SV. MARTINA 11