97401, BANSKÁ BYSTRICA, ČESKOSLOVENSKEJ ARMÁDY 23.