NABAVNO DISTRIBUTIVNA SLUZBA – Bistrik Medresa 2, SARAJEVO